لیست داروخانه‌ های ‌ استان گلستان

نام داروخانه تلفن شهر آدرس ثبت شده
داروخانه شبکه بهداشت آزادشهر ۶۰۳۰ آزادشهر آزادشهر
داروخانه مریم مهتری ۳۳۸۴۱۸۶ کردکوی دنگلان
داروخانه یوسفی حسین ۱۳۶۲۲۰۳۶۶ علی آباد چهار راه جنگلده-طالقانی جنوبی
احمد شاه علی گمیشان گمیشان
اکتای یگان محمدی مینودشت  میدان مرکزی
حمید رضا فضلعلی بندرترکمن روبروی بیمارستان
خاص داروخانه غایت قلیچ خرمالی ۲۲۳۸۴ گنبد طالقانی شرقی
خاص داروخانه کبیری ۳۲۳۲۰۳۵ کردکوی کردکوی
خاص داروخانه هلال احمر گرگان ۲۲۴۵۰۰۵ گرگان گرگان
داروخانه پاستور (علیمی محمد) ۲۲۵۵۵۹۹ گرگان ابتدای خ امام رضا
داروخانه پاستور(آرخی محمد) ۴۱۴۲۲ کلاله خ مختومقلی
داروخانه پاستور(امجدی فاطمه) ۲۴۴۴۶ گنبد خ امام دارایی غربی
داروخانه پاستور(حسینی محمود) ۱۷۳۳۲۲۳۵۲۲ کردکوی خ جنگل پلاک ۴۱۳
داروخانه پاستور(قاسمی قدرت الله) ۱۷۳۶۳۴۳۲۸۹ فاضل آباد خ اصلی پاساژ امام حسن
داروخانه پیام(آلتی جعفربای پولاد) ۴۲۸۹۹ کلاله خ مختوم قلی-پلاک ۱۰۰۲
داروخانه چراغعلی عبدالمجید ۲۲۳۲۳۶۶ گرگان پشت بامیدان شهرداری زار امام
داروخانه چوگان حلیم بردی ۲۴۲۰۱ گنبد امام جنوبی ساختمان پزشکان
داروخانه ژند محمدابراهیم ۲۲۳۳۱۳۳ گرگان ولیعصرجنب سازمان آب
داروخانه کبیری نورالله ۱۷۳۳۲۲۲۰۶۰ کردکوی میدان ولیعصر
داروخانه کیاموسوی قاسم ۲۲۲۲۸۳۹ گرگان نرسیده امام خمینی به فلکه مازندران
داروخانه کیهان(صمیمی مرتضی) ۲۲۳۴۴۰۰ گرگان ولیعصرروبروی سازمان آب
داروخانه آخوندزاده عبدالسلیم ۲۲۹۶۲۶۹ گنبد امام شمالی
داروخانه آدینه زاده مهدی ۰۱۷۲-۵۵۵۵۸۲۹ مراوه تپه مراوه تپه
داروخانه آرزو آق پور (داروساز) ۲۲۲۱۶۴۴ گنبد گنبد
داروخانه آزادراد شهرام ۱۷۱۳۳۵۷۴۰۶ گرگان انقلاب بالاتر از ۳۰ متری دوم
داروخانه ابن سینا(شیخ نظری معصومه) ۱۷۳۶۵۷۲۲۲۲ علی آباد روستای مزرعه کتول
داروخانه ارشاد مریم ۲۵۴۷ گرگان جلین
داروخانه اسلامی طاهره ۱۷۴۲۷۵۳۲۳۲ گنبد روستای سلطانعلی
داروخانه اشرفی حسن علی آباد علی اباد چهار راه جنگلده
داروخانه اعلایی کاوه ۱۷۳۵۲۲۲۴۰۸ آق قلا خ اترک
داروخانه اونق تاج محمد ۴۰۶۰۰ گنبد پاساژ شهرکی مختومقلی
داروخانه ایران(اعلمی منصور) ۹۳۲۵۸ گنبد طالقانی شرقی جنب بیمه ایران
داروخانه ایری قربان محمد ۲۲۹۷۶۹۲ گنبد طالقانی شرقی بین اموزش پرورش بیمارستان
داروخانه ایمری اناقلیچ ۴۲۳۱۵۱۵ بندرترکمن بندرترکمن-خ-آزادی
داروخانه باباکردی موسی الرضا ۱۷۳۶۲۲۳۰۸۵ علی آباد -خ امام فلکه شهرداری
داروخانه بازوبندی سیف الدین ۲۲۲۲۴۱۸ گرگان خ-خمینی
داروخانه بدراقی عبدالرحیم ۱۷۳۵۷۳۳۲۵۵ آق قلا روستای انبارالوم
داروخانه بروسان عرازمحمد ۳۵۹۶ رامیان خ امام
داروخانه بنی عقیل سید فضل ا… ۲۶۷۲۸۷۴ گرگان نودیجه
داروخانه بنی هاشم مهناز ۱۷۳۳۷۷۳۱۹۱ بندرگز روستی لیوان شرقی-اصلی
داروخانه بهنام(بغدادی بهرام) ۲۲۴۳۸۳۰ گرگان امام خمینی کوچه آفتاب ۲۴
داروخانه تازیکی شهره ۹۱۱۳۷۷۴۵۵۹ گرگان قلعه حسن
داروخانه تازیکی مریم ۲۳۴۹۵۲۶ گرگان عدالت۲۲ جنب س کسری
داروخانه تقوی نیره ۲۲۳۷۰۲۷ گرگان ولیعصرروبروی درمانگاه تامین اجتماعی
داروخانه توسلی محمدرضا ۱۷۳۲۶۸۲۳۸۳ گرگان روستای سرخنکلاته
داروخانه جالینوسیرقاسمی باقر ۲۲۲۲۵۷۵ گرگان خ امام خمینی
داروخانه جلیلی تقاندردی ۱۷۳۵۲۲۳۸۶۶ آق قلا رجایی روبروی بانک سپه
داروخانه حاجی مرادلو ۲۲۶۵۱۱۵ گرگان خ ۵ اذر-جنب بیمارستان
داروخانه حسینعلی دیلمی راد ۲۲۳۴۰۶۱ گرگان گرگانجدید
داروخانه حسینی شریفی حسن ۱۷۳۳۲۲۲۱۷۱ کردکوی خ جنگل پلاک ۸۰
داروخانه حقیقت پوپک ۲۲۲۵۸۶۰ گنبد خ امام شمالی بین چ دارائی و چ وشمگیر
داروخانه حقیقت طلب فاطمه ۲۲۲۴۹۱ گنبد امام روبروی پاساژ صحتی
داروخانه حمید(شیرمحمدی بی بی عایشه) ۲۴۵۱۸ گنبد طالقانی شرقی روبروی بیمارستان بسکی
داروخانه حیدری محمدمهدی ۲۲۱۰۰ مینودشت میدان امام
داروخانه خرمالی بهمن ۹۳۰۴۴ گنبد حافظ جنوبی کوچه ۳۸
داروخانه خرمی بهاره ۶۷۲۲۲۱۹ آزادشهر آزادشهر-خ گنبد
داروخانه خندان شاه محمد ۱۷۳۵۲۲۳۰۳۸ آق قلا شهید رجایی جنب بانک صادرات
داروخانه خندان منیژه ۲۲۳۴۳۰۰ علی آباد قره بلاغ
داروخانه درمانگاه شهید مدنی گنبد ۲۲۳۴۴۶۱ گنبد خ-شهیدباهنر
داروخانه دکتر حمید رضا شکری ۴۵۹۹ بندرترکمن بندرترکمن
داروخانه دکتر ساسانپور بی بی فاطمه ۲۵۰۰ گرگان گرگان
داروخانه دکتر عبدالحامد سعیدی ۲۶۵۲ کلاله رامیان
داروخانه دکتر فرشاد صالح صابر ۲۳۴۴۳۴۳ گرگان عدالت۱۴
داروخانه دکتررئیسی فائزه ۲۲۳۵۱۲۲ گرگان پاساز لاله
داروخانه دکترهوشیارفرد ارمغان ۱۷۳۳۷۸۲۵۱۲ نوکنده نوکنده -خ-امام
داروخانه دینکو محمدرضا ۱۷۳۳۲۸۲۷۰۰ کردکوی روستای یساقی
داروخانه دینکوب زهرا ۲۲۵۴۱۷۷ علی آباد  ۴راه جنگلده
داروخانه رستمی حامد ۲۲۲۱۰ مینودشت خ مصطفی-پلاک ۷۸۱
داروخانه زاهدی رسول ۲۲۲۲۸۸۳ گرگان امام خمینی روبروی نعلبندان
داروخانه زنگانه ایوب ۱۷۳۶۲۲۵۳۱۳ علی آباد روبروی قرض الحسنه ولیعصر
داروخانه زهره غلامی آزادشهر آزادشهر میدان امام
داروخانه سروش(سلطانی ابوالفضل) ۲۱۴۹۹ گنبد خیام جنوبی کوچه ۱۶-پلاک ۳۵
داروخانه سلیمانی محمدهادی ۲۲۲۵۹۹۱ گرگان فلکه کاخ پنج آذر
داروخانه سمیعی محمد ۴۱۲۰۰ کلاله خ مختومقلی
داروخانه سوقی عبدالجبار ۱۷۳۵۳۸۲۳۶۶ آق قلا روستای عطاآباد
داروخانه سید جواد حسینی ۱۷۳۴۲۲۴۸۴۴ بندرترکمن خ جمهوری اسلامی
داروخانه سیفی اختر ۲۲۴۵۹۲۹ گرگان ولی عصر
داروخانه سیما حقیقی ۲۵۰۰ آزادشهر نگین شهر
داروخانه سینا(خرمالی غایب قلیچ) ۲۲۳۸۴ گنبد طالقانی شرقی نبش حافظ
داروخانه سینا(رضایی محمدرضا) ۱۷۴۶۷۲۲۰۳۱ آزادشهر نبش فلکه مرکزی
داروخانه شبکه بهداشت گنبد ۹۴۵۱۲ گنبد طالقانی شرقی
داروخانه شبکه بهداشت کردکوی ۳۸۸۹ کردکوی کردکوی
داروخانه شبکه بهداشت کلاله ۴۳۰۰۷ کلاله شهیدبهشتی
داروخانه شبکه بهداشت آق قلا ۴۱۵۷ آق قلا آق قلا
داروخانه شبکه بهداشت بندرگز ۲۰۱۱ بندرگز بندرگز
داروخانه شبکه بهداشت علی آباد علی آباد علی اباد
داروخانه شبکه بهداشت مینودشت . مینودشت
داروخانه شفا(اسلامی عزیز) ۱۷۳۴۷۳۲۲۴۴ بندرترکمن سیمین شهر(بناوراصلی)
داروخانه شمشیری(شمشیرساز تقی) ۲۲۲۴۵۱۰ گرگان ولیعصربالاتر از پاساژ لاله
داروخانه شیخ ابراهیمی مسعود ۲۵۳۴ فاضل آباد فاضل اباد -خ شیرنگ
داروخانه صاحب جمعی عبدالرحیم ۹۲۹۲۲ گنبد خ مطهری شرقی
داروخانه صالحی برکلی ۴۷۷۷ گمیشان خ امام
داروخانه صالحی ربیع ۱۷۳۶۲۲۲۶۸۳ علی آباد امام رضا چهارراه جنگلده
داروخانه صدرایی پانیذ ۴۴۲۵۷۴۵ گرگان روستای زنگیان
داروخانه صفار جمیله ۲۲۲۲۲۶۳ گرگان روبروی پارک شهر-پاساژ برلیان
داروخانه صلبی محمد ۲۲۲۴۵۵۰ گرگان شهرداری
داروخانه صمیمی رضا ۲۱۰۷۷ مینودشت مینودشت فلکه مرکزی
داروخانه طعنه ارازمراد ۱۷۳۵۲۲۲۳۲۸ آق قلا خ امام
داروخانه عرفانی مریم ۴۷۳۴۵۳۵ بندرترکمن سیمین شهر
داروخانه عطاری رضا ۱۷۳۲۶۵۲۲۳۶ گرگان ولی عصر ابتدای شالیکوبی
داروخانه عظیمی منصور ۳۳۵۷۲۶۶ گرگان روستای اوزینه
داروخانه علیپور محمد ۱۷۳۳۳۶۲۱۸۹ فاضل آباد فاضل آباد
داروخانه عمرعطا عبدالکریم(ادیب) ۴۲۲۰۲۸۸ کلاله خ فراغی
داروخانه فارابی(حسینی فهیمه السادات ۱۷۳۴۲۲۲۸۸۸ بندرترکمن جمهوری اسلامی
داروخانه فردین محمدرضا ۶۴۴۶ خان ببین خان ببین-روبروی بیمارستان امام
داروخانه فرزانه ایران نژاد ۹۱۱۳۷۷۶۳۳۴ بندرترکمن آرخ بزرگ
داروخانه فرهی پریسا ۳۴۰۴ بندرترکمن جمهوری
داروخانه قابوس(پورعلی علی) ۱۷۲۲۲۲۵۴۵۷ گنبد خ حافظ جنوبی
داروخانه قاری پور عثمان ۲۲۲۴۷۲۰ گرگان خ امام-جنب بانک رفاه
داروخانه قرنجیک یوسف ۱۷۳۶۳۲۳۳۰۰ گرگان گلها روبروی درمانگاه قائم
داروخانه کاسبی عبدالناصر ۱۷۴۶۳۳۳۲۵۵ گنبد روستای تاتار علیا
داروخانه کاغذی بی بی رقیه ۲۲۵۰۶۶۶ گرگان ولی عصر
داروخانه کرد مصطفی پور ۲۲۶۴۶۵۶ گرگان تالار
داروخانه کشر تقی ۲۵۷۰ بندرگز بندر گز-خ اسدی عرب
داروخانه کوهستانی قاسم ۱۷۴۶۷۲۴۸۸۹ آزادشهر شهید رجایی جنب کوچه شهید مظفری
داروخانه لطفی سیف اله ۴۴۳۲۴۴۳ گرگان افسران
داروخانه لقمان(ندیمی نورمحمد) ۲۲۵۳۳ گنبد خ طالقانی غربی -پلاک ۱۲
داروخانه محرم خانی محمد رضا ۷۰۸۰ آزادشهر ازاد شهر -خ امام
داروخانه محمدپور گلشنی ابراهیم ۱۷۴۶۲۷۲۰۰۲ خان ببین خ اصلی
داروخانه مرکز بهداشت گرگان ۴۴۲۹۶۴۵ گرگان جنب کلانتری
داروخانه مریم قاسمی(داروساز) ۶۲۲۶۵۰۳ علی آباد علی اباد
داروخانه مقصودلو ضیا الدین ۹۱۱۳۷۶۶۴۰۶ گرگان روستای قرق
داروخانه مقصودلو کریم ۲۲۲۴۶۹۲ گرگان امام خمینی آفتاب ۲۰-کوچه زرین گل
داروخانه مقصودلو محمدرضا ۱۷۳۳۲۲۲۵۳۵ کردکوی خ جنگل ساختمان پزشکان
داروخانه منتظری حسین ۲۲۴۱۵۶۱ گرگان ولیعصربالاتر از پاساژ ایرانشهر
داروخانه منتظری مهین دخت ۲۲۲۱۸۲۴ گرگان ولیعصر مقابل اداره کل تامین اجتماعی
داروخانه مهروز جلیل ۱۷۲۲۴۰۵۹ گنبد خ امام جنوبی-ط ۲
داروخانه مهشید یوسف ۳۵۷۵ آزادشهر میدان مرکزی – روبروی کوچه دوم ولایت
داروخانه موسوی مسلم ۳۲۴۸۷ گالیکش خ اصلی امام
داروخانه مومن محمود ۲۲۳۷۷۸۸ گرگان جنب ساختمان مرسل
داروخانه نازی عزت الله ۲۲۲۳۳۳۷ گنبد امام جنوبی چهارراه میهن
داروخانه ناظری محمد امین ۰۱۷۳۵۲۲-۵۲۲۰ آق قلا خ شهید رجایی – اتحاد ۱- جنب درمانگاه شبانه روزی شفا
داروخانه ناظری مینا ۱۷۳۴۲۲۳۷۷۱ بندرترکمن فلکه شهرداری
داروخانه نجم الدین جلال ۲۲۲۸۳۸۴ گنبد فلکه مرکزی جنب سینما هجرت
داروخانه نجومی صفورا گنبد خ-دارایی غربی-چهارراه دوم-ساختمان پزشکان آقچه لی
داروخانه نصیری سالار ۲۲۲۴۸۶۷ گرگان خ-امام خمینی
داروخانه نظری جلال الدین ۱۷۳۵۳۳۳۳۶۶ آق قلا روستای گری دوجی
داروخانه نیکپور ۳۰۴۴۰ گالیکش خ امام
داروخانه هاشمی فرد محمدعلی ۱۷۳۸۲۳۳۴۵۵ گرگان روستای امیر آباد
داروخانه هاشمی مهری السادات ۲۲۲۷۵۳۵ گرگان پنج آذرپاساژ بهارستان
داروخانه هدایت محمدحسن ۲۲۴۱۱۱۴ گرگان ولیعصرجنب سینما کاپری
داروخانه هلال احمر گرگان ۲۲۴۵۰۰۵ گرگان پاسداران جنب پارک شهر
داروخانه هلال احمرگنبد ۳۳۳۰۸۵۵ گنبد امام جنوبی
داروخانه ولیعصر(پیرعلی علی اصغر) ۱۷۳۲۲۲۳۲۶۶ گرگان روستای نوده ملک
داروخانه یزدی حمیدرضا ۴۱۸۶ کردکوی خ ولیعصر-قبل ازدرمانگاه شفا گستر
داروشیمی درمانی داروخانه خانم دکترمنتظری گرگان گرگان
داروشیمی درمانی داروخانه هلال احمر گرگان گرگان
زین العابدین فضلعلی ۹۱۱۱۷۰۲۴۴۸ خان ببین خان ببین
سینا اعلمی ۴۱۵۶ آزادشهر آرادشهر
شبکه بهداشت بندرترکمن بندرترکمن ۱
شبکه بهداشت گالیکش گالیکش گالیکش
شبکه بهداشت گمیشان گمیشان گمیشان
شبکه بهداشت رامیان رامیان رامیان
شبکه بهداشت مراوه تپه مراوه تپه مراوه تپه
مجتبی طاهری گرگان زرتشت
مهری فائقی نیا ۹۱۲۶۳۳۳۶۹۲ گرگان جلین
مهشید حسینی ۷۵۶۴ بندرگز بندرگز- جنب درمانگاه سپاه
وحید خوری گرگان عدالت ۳۱
بیمارستان بقیه اله اعظم علی آباد علی آباد
داروخانه فاطمه الزهرا مینودشت ۲۱۵۴۰ مینودشت مینودشت-جنب شبکه
داروخانه بیمارستان ۵ آذر ۰۱۷۱-۲۲۲۰۵۶۱-۵ گرگان خیابان ۵آذر
داروخانه بیمارستان ۵۶۰ ارتش ۲۲۲۹۵۹۵ گرگان پیچ ستاد
داروخانه بیمارستان آق قلا ۵۲۲۵۹۱۴ آق قلا آق قلا
داروخانه بیمارستان امام خمینی ۰۱۷۳-۴۲۲۳۰۹۱ بندرترکمن انتهای بلوار شهید ارخی
داروخانه بیمارستان امام رضا خان ببین ۲۶۱۰ خان ببین خان ببین-جاده اصلی
داروخانه بیمارستان امیرالمومنین ۰۱۷۳-۳۲۲۵۸۰۳ کردکوی خیابان جنگل – بالاتر از میدان امیرالمومنین
داروخانه بیمارستان برزویه گنبد ۲۷۱۶۰ گنبد خ-امام جنوبی
داروخانه بیمارستان دزیانی گرگان ۰۱۷۱-۲۲۲۴۸۵۹ – ۲۲۲۲۷۱۴ گرگان خیابان شهید بهشتی – بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
داروخانه بیمارستان رسول اکرم ۴۲۴۷۹۹۰ کلاله کلاله
داروخانه بیمارستان شهدا گنبد  ۳۱۶۷۵ – ۰۱۷۲-۳۳۳۸۲۰۰ گنبد امام خمینی جنوبی
داروخانه بیمارستان شهدابندرگز ۲۰۱۰ بندرگز بندرگز
داروخانه بیمارستان طالقانی گرگان   ۰۱۷۱-۲۲۴۷۶۲۰-۱-۲۲۲۷۷۲۰ گرگان جانبازان
داروخانه بیمارستان طالقانی گنبد ۰۱۷۲-۲۲۲۳۹۹۷-۸ گنبد خیابان طالقانی شرقی – روبروی اداره کشاورزی
داروخانه بیمارستان مسعود گرگان گرگان
داروخانه خاص بیمارستان ۵ آذر ۰۱۷۱-۲۲۲۰۵۶۱-۵ گرگان خیابان ۵آذر