لیست بیمارستانهای استان گلستان

ترتیب نام بیمارستان شهرستان آدرس تلفن
1 اميرالمومنين (ع) کردکوي كردكوي‌ خيابان ميرزا کوچک خان جنگلي -------5206
2 مسعود گرگان گرگان‌ خيابان فروردين شرقي 2324071
3 منطقه اي گرگان گرگان‌ بلوار جانبازان- بین جانباز 14 و 16 32229595
4 شهداء بندر گز بندرگز خيابان امام جعفر صادق(ع) - روبروي هلال احمر 2010-2015-0173372
5 امام خميني (ره) بندر ترکمن بندر تركمن‌ انتهاي بلوار شهيد آرخي - بيمارستان امام خميني (ره) بندر ترکمن 0173-4227022
6 آيت الله طالقاني گرگان گرگان‌ خيابان آزادي -بلوار جانبازان 2227720-0171
7 كلينيك ويژه دزياني گرگان‌ خيابان شهيد بهشتي 01712224848
8 دکتر موسوي گرگان گرگان‌ خيابان وليعصر -عدالت 11-13 01712237250
9 پنجم آذر گرگان گرگان‌ خيابان پنجم اذر روبروي سازمان انتقال خون 017-32220561
10 فلسفي گرگان گرگان‌ ميدان 15 خرداد-بيمارستان وزايشگاه فلسفي گرگان 32222618
11 حكيم جرجاني گرگان گرگان‌ ميدان بسيج 4430210
12 حاج آقي آل جليل آق قلا آق قلا ابتداي جاده بندرترکمن ـ بيمارستان 96 تختخوابي حاج آقي آل جليل 6767-0173522
13 قائم (عج) علي آباد کتول علي‌ اباد كتول خيابان امام رضا 0173-6220802
14 امام رضا (ع) خان به بين راميان خان به بين ميدان میرفندرسکی 01735862610
15 شهداء گنبدكاوس گنبد كاوس‌ خيابان امام خميني جنوبي 3330674
16 دكتر بسكي گنبد كاوس گنبد كاوس‌ خيابان طالقاني شرقي 33554441
17 برزويه گنبد کاوس گنبد كاوس‌ خيابان امامزاده غربي پ 131 33227150
18 خاتم الانبياءگنبدکاوس گنبد كاوس‌ جاده كمربندي 01733386064
19 شهيد مطهري گنبد کاوس گنبد كاوس‌ گنبد کاوس - خ طالقاني شرقي - بيمارستان شهيد مطهري 01733551111
20 فاطمه الزهرا(س) مينودشت مينودشت‌ ابتدای جاده مینودشت به گنبد 35226733
21 حضرت رسول اکرم «ص» کلاله كلاله جنب ميدان الغدير 8-01744247991
22 بقيه ا..اعظم (عج) علي آباد علي‌ اباد كتول علي آباد كيلومتر 2 گرگان 01734220001
23 200تخت خوابي خصوصي پارسيان گرگان گرگان‌ اتوبان گرگان -آق قلا جاده فرودگاه 01712378921
24 پيامبر اعظم (ص) گنبد گنبد كاوس‌ گنبدکاووس ابتدای جاده اینچه برون 01722280121
25 درمانگاه تخصصي مركز بهداشتي درماني سيمين شهر گميشان سیمین شهر-بلوار شهرداری 01734472231
26 صياد شيرازي گرگان گرگان‌ گرگان بلوار صیاد شیرازی 01714411256
27 آيت ا.. طالقاني گنبد كاووس گنبد كاوس‌ گنبد خیابان طالقانی شرقی 01733288390
28 شهداء بندر گز(جديد) بندرگز بندرگز - گز غربی 01733722015
29 فاطمه الزهرا(س) مينودشت (جديد) مينودشت‌ مینودشت ابتدای جاده گنبد مینودشت 01745224371
30 حضرت معصومه(س) آزاد شهر آزادشهر میدان الله کارخانه پنبه سابق 01735731162
31 درمانگاه تخصصي پايگاه بهداشت ضميمه گميشان گميشان گمیشان- خیابان شهید بدخشان- جنب کلانتری 01734465006
32 كلينيك تخصصي شهداء12 دي گاليكش خیابان امام خمینی(ره)-بلوار امام رضا-نبش خیابان باهنر 01735837092
33 درمانگاه شبانه روزي عمومي قائم(عج) علي‌ اباد كتول خیابان امام رضا میدان شهدا 01734220801
34 مركز درمان بستر لقمان حكيم مراوه تپه شهرستان مراوه تپه-2 کیلومتری جاده مراوه تپه،قره گل 01735459231
35 قلب شفا گلستان گرگان‌ میدان پانزده خرداد خیابان شهید باهنر جنب بیمارستان فلسفی 5-01732330931