ناهید نورانی

ناهید نورانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
زهرا تقی پور صابری

زهرا تقی پور صابری

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
فرنوش حمزه زاده نخجواني

فرنوش حمزه زاده نخجواني

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
سعید فتاحی

سعید فتاحی

تخصص بيماري هاي کودکان
مینودشت
سیما فرهی آشتیانی

سیما فرهی آشتیانی

تخصص زنان و زايمان
مینودشت
قربان محمد خرمالی

قربان محمد خرمالی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مسعود مرجانی

مسعود مرجانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
احسان سروش

احسان سروش

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
نرگس مصطفي لو

نرگس مصطفي لو

بیماری های داخلی
مینودشت
شیما فرامرزی

شیما فرامرزی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
بیتا جبلي

بیتا جبلي

فوق تخصص بيماري هاي مغز و اعصاب کودکان (نورولوژي کودکان)
مینودشت
مهسا تازيكه

مهسا تازيكه

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
معصومه قزلسفلی

معصومه قزلسفلی

دکترای حرفه ای پزشکی
مینودشت
اشرف السادات حسینی

اشرف السادات حسینی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مریم مزجی

مریم مزجی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
زهره مصلحی

زهره مصلحی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
الهام نائمی

الهام نائمی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
رحیم بردی بیکی

رحیم بردی بیکی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
معصومه جهانی

معصومه جهانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
عاطفه مزیدی

عاطفه مزیدی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
ابراهیم اسلامی

ابراهیم اسلامی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
الهه سياري فرد

الهه سياري فرد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
سيده نرجس مظفري چينجاني

سيده نرجس مظفري چينجاني

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
علي رضا ممشلي

علي رضا ممشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مریم شیخی

مریم شیخی

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
صفرمحمد اودهء

صفرمحمد اودهء

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
حامد دفتري بشلي

حامد دفتري بشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مهدیس باقریان

مهدیس باقریان

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
نازیلاسادات جاوید

نازیلاسادات جاوید

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
محمود دانش

محمود دانش

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
موسی استیری

موسی استیری

دکترای حرفه ای پزشکی
مینودشت
علیرضا كمال غريبي مفرد

علیرضا كمال غريبي مفرد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
بدیع اله پارسا

بدیع اله پارسا

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
حمید رستمی گنبد

حمید رستمی گنبد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
آزاده منائي

آزاده منائي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
محمدرضا هنرور

محمدرضا هنرور

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
محمدعلي وفائي

محمدعلي وفائي

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
مهدی مفیدی

مهدی مفیدی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مريم چنگيزي

مريم چنگيزي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
زينب كاظمي گرجي

زينب كاظمي گرجي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
ایوب ممشلي

ایوب ممشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
لیلا سورتجي

لیلا سورتجي

تخصص تصوير برداري (راديولوژي)
مینودشت
شيماء ممشلي

شيماء ممشلي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
حسن صالحي رضائي

حسن صالحي رضائي

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
بابک مختاري كندري

بابک مختاري كندري

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
حميده وامناني

حميده وامناني

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
محمدامین  جان محمدي

محمدامین جان محمدي

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
مهین طایری

مهین طایری

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
غلامعلی سراوانی

غلامعلی سراوانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
مینودشت
فاطمه امجدي زنجاني

فاطمه امجدي زنجاني

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
غلامعلی ساسانی

غلامعلی ساسانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
مینودشت
حامد رستمی

حامد رستمی

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
آيدن مقدسي

آيدن مقدسي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
عباس رجبی کاشانی

عباس رجبی کاشانی

تخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
مینودشت
عبدالحکیم پرویز

عبدالحکیم پرویز

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
عبدالحي فريور

عبدالحي فريور

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
نیکفر نیک زاد

نیکفر نیک زاد

تخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
مینودشت
قارمحمد ورشي

قارمحمد ورشي

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
محمدعلی وفائی

محمدعلی وفائی

تخصص بیماری های داخلی
مینودشت
لیلا جهانی فرد

لیلا جهانی فرد

کارشناسی مامايی
مینودشت
نرگس پسرکلو

نرگس پسرکلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
سونیا بیگلری گنبد

سونیا بیگلری گنبد

کارشناسی مامايي
مینودشت
آرزو شاکری نیا

آرزو شاکری نیا

کارشناسی مامايي
مینودشت
زهرا کوهساریان

زهرا کوهساریان

کارشناسی مامايی
مینودشت
فاطمه ملکانی

فاطمه ملکانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه اشرفی امیری

فاطمه اشرفی امیری

کارشناسی مامايي
مینودشت
ساره ابول تختی

ساره ابول تختی

کارشناسی مامايي
مینودشت
گلسن چوپانی

گلسن چوپانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
ندا سراوانی

ندا سراوانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
عصمت داودی مقدم

عصمت داودی مقدم

کارشناسی مامايي
مینودشت
نرجس باباپور

نرجس باباپور

کارشناسی مامايي
مینودشت
خديجه قمي زاده راد

خديجه قمي زاده راد

کارشناسی مامايي
مینودشت
سولماز نيازي

سولماز نيازي

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه خسروی

فاطمه خسروی

کارشناسی مامايي
مینودشت
زینب زارعی

زینب زارعی

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم سنچولی

مریم سنچولی

کارشناسی مامايي
مینودشت
آرزو کمالی

آرزو کمالی

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم اقابابائی

مریم اقابابائی

کارشناسی مامايي
مینودشت
گلناز پرویز

گلناز پرویز

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم سرایلو

مریم سرایلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه سرایلو

خدیجه سرایلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه حسن نصيريان

خدیجه حسن نصيريان

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه محمدی

خدیجه محمدی

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه نهروانی

فاطمه نهروانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
فرناز دوابی

فرناز دوابی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سعیده صابری

سعیده صابری

کارشناسی مامايي
مینودشت
حمیرا ظفرشكورزاده

حمیرا ظفرشكورزاده

کارشناسی مامايي
مینودشت
سهیلا مهرابی

سهیلا مهرابی

کارشناسی مامايي
مینودشت
آمنه تولی

آمنه تولی

کارشناسی مامايي
مینودشت
لیلا جان سوز

لیلا جان سوز

کارشناسی مامايي
مینودشت
حمیده خسروی

حمیده خسروی

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه قره جانلو

فاطمه قره جانلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
سعیده بانی

سعیده بانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سپیده خلقی

سپیده خلقی

کارشناسی مامايي
مینودشت
ام فروه يازرلو

ام فروه يازرلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
زهرا گلوی

زهرا گلوی

کارشناس مامايی
مینودشت
فاطمه قزل سوفلو

فاطمه قزل سوفلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
اعظم گرایلی

اعظم گرایلی

کارشناسی گفتاردرماني
مینودشت
سولماز فهيمي

سولماز فهيمي

کارشناس مامايی
مینودشت
نیره حسینی

نیره حسینی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سميراء قره خاني

سميراء قره خاني

کارشناس مامايی
مینودشت
عاطفه مصطفي لو

عاطفه مصطفي لو

کارشناس مامايی
مینودشت
اسمعيل ايري

اسمعيل ايري

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتري)
مینودشت
فاطمه ممشلو

فاطمه ممشلو

کارشناس مامايی
مینودشت
میترا مرادي مقامي

میترا مرادي مقامي

کارشناسی فيزيوتراپي
مینودشت