ناهید نورانی

ناهید نورانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
زهرا تقی پور صابری

زهرا تقی پور صابری

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
سیما فرهی آشتیانی

سیما فرهی آشتیانی

تخصص زنان و زايمان
مینودشت
فرنوش حمزه زاده نخجواني

فرنوش حمزه زاده نخجواني

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
احسان سروش

احسان سروش

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
سعید فتاحی

سعید فتاحی

تخصص بيماري هاي کودکان
مینودشت
بیتا جبلي

بیتا جبلي

فوق تخصص بيماري هاي مغز و اعصاب کودکان (نورولوژي کودکان)
مینودشت
قربان محمد خرمالی

قربان محمد خرمالی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
نرگس مصطفي لو

نرگس مصطفي لو

بیماری های داخلی
مینودشت
مسعود مرجانی

مسعود مرجانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
شیما فرامرزی

شیما فرامرزی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مهسا تازيكه

مهسا تازيكه

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
اشرف السادات حسینی

اشرف السادات حسینی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
معصومه جهانی

معصومه جهانی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
معصومه قزلسفلی

معصومه قزلسفلی

دکترای حرفه ای پزشکی
مینودشت
زهره مصلحی

زهره مصلحی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
علي رضا ممشلي

علي رضا ممشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
رحیم بردی بیکی

رحیم بردی بیکی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مریم مزجی

مریم مزجی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
الهام نائمی

الهام نائمی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
الهه سياري فرد

الهه سياري فرد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
ابراهیم اسلامی

ابراهیم اسلامی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
عاطفه مزیدی

عاطفه مزیدی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
سيده نرجس مظفري چينجاني

سيده نرجس مظفري چينجاني

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مریم شیخی

مریم شیخی

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
صفرمحمد اودهء

صفرمحمد اودهء

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
حامد دفتري بشلي

حامد دفتري بشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مهدیس باقریان

مهدیس باقریان

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
نازیلاسادات جاوید

نازیلاسادات جاوید

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
محمود دانش

محمود دانش

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
موسی استیری

موسی استیری

دکترای حرفه ای پزشکی
مینودشت
آزاده منائي

آزاده منائي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
محمدعلي وفائي

محمدعلي وفائي

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
حمید رستمی گنبد

حمید رستمی گنبد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
علیرضا كمال غريبي مفرد

علیرضا كمال غريبي مفرد

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
بدیع اله پارسا

بدیع اله پارسا

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
محمدرضا هنرور

محمدرضا هنرور

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
حميده وامناني

حميده وامناني

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
شيماء ممشلي

شيماء ممشلي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
مريم چنگيزي

مريم چنگيزي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
ایوب ممشلي

ایوب ممشلي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
مهدی مفیدی

مهدی مفیدی

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
زينب كاظمي گرجي

زينب كاظمي گرجي

دکترای حرفه ای پزشکي
مینودشت
لیلا سورتجي

لیلا سورتجي

تخصص تصوير برداري (راديولوژي)
مینودشت
غلامعلی سراوانی

غلامعلی سراوانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
مینودشت
بابک مختاري كندري

بابک مختاري كندري

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
حسن صالحي رضائي

حسن صالحي رضائي

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
مهین طایری

مهین طایری

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
محمدامین  جان محمدي

محمدامین جان محمدي

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
غلامعلی ساسانی

غلامعلی ساسانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
مینودشت
فاطمه امجدي زنجاني

فاطمه امجدي زنجاني

دکترای حرفه ای داروسازی
مینودشت
عباس رجبی کاشانی

عباس رجبی کاشانی

تخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
مینودشت
آيدن مقدسي

آيدن مقدسي

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
حامد رستمی

حامد رستمی

دکترای حرفه ای داروسازي
مینودشت
عبدالحکیم پرویز

عبدالحکیم پرویز

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
مینودشت
عبدالحي فريور

عبدالحي فريور

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
نیکفر نیک زاد

نیکفر نیک زاد

تخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
مینودشت
محمدعلی وفائی

محمدعلی وفائی

تخصص بیماری های داخلی
مینودشت
قارمحمد ورشي

قارمحمد ورشي

تخصص بيماري هاي داخلي
مینودشت
لیلا جهانی فرد

لیلا جهانی فرد

کارشناسی مامايی
مینودشت
زهرا کوهساریان

زهرا کوهساریان

کارشناسی مامايی
مینودشت
فاطمه ملکانی

فاطمه ملکانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
آرزو شاکری نیا

آرزو شاکری نیا

کارشناسی مامايي
مینودشت
نرگس پسرکلو

نرگس پسرکلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
ساره ابول تختی

ساره ابول تختی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سونیا بیگلری گنبد

سونیا بیگلری گنبد

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه اشرفی امیری

فاطمه اشرفی امیری

کارشناسی مامايي
مینودشت
گلسن چوپانی

گلسن چوپانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
ندا سراوانی

ندا سراوانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
عصمت داودی مقدم

عصمت داودی مقدم

کارشناسی مامايي
مینودشت
خديجه قمي زاده راد

خديجه قمي زاده راد

کارشناسی مامايي
مینودشت
نرجس باباپور

نرجس باباپور

کارشناسی مامايي
مینودشت
آرزو کمالی

آرزو کمالی

کارشناسی مامايي
مینودشت
زینب زارعی

زینب زارعی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سولماز نيازي

سولماز نيازي

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه خسروی

فاطمه خسروی

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم سنچولی

مریم سنچولی

کارشناسی مامايي
مینودشت
گلناز پرویز

گلناز پرویز

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم اقابابائی

مریم اقابابائی

کارشناسی مامايي
مینودشت
مریم سرایلو

مریم سرایلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه سرایلو

خدیجه سرایلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه حسن نصيريان

خدیجه حسن نصيريان

کارشناسی مامايي
مینودشت
سعیده صابری

سعیده صابری

کارشناسی مامايي
مینودشت
فرناز دوابی

فرناز دوابی

کارشناسی مامايي
مینودشت
حمیرا ظفرشكورزاده

حمیرا ظفرشكورزاده

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه نهروانی

فاطمه نهروانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
خدیجه محمدی

خدیجه محمدی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سعیده بانی

سعیده بانی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سهیلا مهرابی

سهیلا مهرابی

کارشناسی مامايي
مینودشت
آمنه تولی

آمنه تولی

کارشناسی مامايي
مینودشت
لیلا جان سوز

لیلا جان سوز

کارشناسی مامايي
مینودشت
حمیده خسروی

حمیده خسروی

کارشناسی مامايي
مینودشت
فاطمه قره جانلو

فاطمه قره جانلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
سپیده خلقی

سپیده خلقی

کارشناسی مامايي
مینودشت
ام فروه يازرلو

ام فروه يازرلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
زهرا گلوی

زهرا گلوی

کارشناس مامايی
مینودشت
اعظم گرایلی

اعظم گرایلی

کارشناسی گفتاردرماني
مینودشت
فاطمه قزل سوفلو

فاطمه قزل سوفلو

کارشناسی مامايي
مینودشت
نیره حسینی

نیره حسینی

کارشناسی مامايي
مینودشت
سولماز فهيمي

سولماز فهيمي

کارشناس مامايی
مینودشت
سميراء قره خاني

سميراء قره خاني

کارشناس مامايی
مینودشت
عاطفه مصطفي لو

عاطفه مصطفي لو

کارشناس مامايی
مینودشت
اسمعيل ايري

اسمعيل ايري

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتري)
مینودشت
فاطمه ممشلو

فاطمه ممشلو

کارشناس مامايی
مینودشت
میترا مرادي مقامي

میترا مرادي مقامي

کارشناسی فيزيوتراپي
مینودشت