لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان گلستان

نام ازمایشگاه تلفن شهر آدرس
آزمایشگاه پاستور گرگان دکتر گلپایگانی محسن 22233310 گرگان ولیعصر – عدالت 7
آزمایشگاه پاستور دکتر وکیلی نژاد مهدی گنبد 25405 گنبد میدان مرکزی – جنب سینما
آزمایشگاه آذرهوش تشخیص طبی 2237339 گرگان ولیعصر – عدالت 49
آزمایشگاه امام جعفر صادق گرگان 2220012 گرگان خ-پاسداران
آزمایشگاه دکتر پاشایی حسین گنبد 22141 گنبد میدان مرکزی
آزمایشگاه دکتر چپرلی عبدالرشید گنبد 21581 گنبد چهارراه وشمگیر
آزمایشگاه دکتر آیت اللهی گرگان اصغر 2238874 گرگان ولیعصر – مجتمع لاله
آزمایشگاه دکتر اشعاری 3339 کردکوی ولیعصر – کوچه مسجد
آزمایشگاه دکتر حضرتی بهمن گرگان 2220180 گرگان ولیعصر – پاساژ ایرانشهر
آزمایشگاه دکتر روزدار نصرت اله گرگان 22225194 گرگان ولیعصر – پاساژ ولیعصر
آزمایشگاه دکتر سپهری احمد 4748 بندرترکمن میدان شهرداری
آزمایشگاه دکتر علیزاده فرحناز گنبد 28085 گنبد حافظ جنوبی
آزمایشگاه دکتر فهیمی مسعود گنبد 25544 گنبد چهارراه میهن شرقی
آزمایشگاه دانش گرگان دكتراحمدی علیرضا 2236949 گرگان ولیعصر – عدالت 13
آزمایشگاه درمانگاه امام رضا علی آباد علی آباد
آزمایشگاه دكتر اكبر ایجادی 3723436 بندرگز بندرگز
آزمایشگاه دكتر جوشقانی 2336300 گرگان عدالت11
آزمایشگاه دكتر محمود صدیقی 2328055 گرگان عدالت31
آزمایشگاه دكتر نوروز بهاری امیر 3031 آزادشهر آزاد شهر-میدان مرکزی
آزمایشگاه دكتر نیكفر نیكزاد 29697 مینودشت مینودشت- خ پاسداران
آزمایشگاه دكترپرویزمفیدرضا 2238536 گرگان عدالت 35
آزمایشگاه دكتراسدی سعید 2249938 گرگان عدالت13-ارمان
آزمایشگاه دكتردلخواه تورج 1722234103 گنبد امام جنوبی
آزمایشگاه دكترعباس رجبی كاشانی 1744242877 کلاله خ انقلاب
آزمایشگاه شبکه بهداشت گنبد 94512 گنبد گنبد
آزمایشگاه شبکه بهداشت کردکوی 3889 کردکوی كردكوی
آزمایشگاه شبکه بهداشت کلاله 43007 کلاله شهیدبهشتی
آزمایشگاه شبکه بهداشت آق قلا 4157 آق قلا آق قلا
آزمایشگاه شبکه بهداشت بندرگز 2011 بندرگز بندرگز
آزمایشگاه شبکه بهداشت علی آباد علی آباد علی آباد
آزمایشگاه شبکه بهداشت مینودشت 22929 مینودشت مینودشت
آزمایشگاه شبكه ازادشهر 6030 آزادشهر ازادشهر
آزمایشگاه شبكه بهداشت رامیان رامیان رامیان
آزمایشگاه صدرا دكتركبیرنجفی بابك 2254525 گرگان ولی عصر ساختمان صدرا
آزمایشگاه فارابی گرگان دکتر ولی نژاد آرش 2221483 گرگان امام-پاساز قدس
آزمایشگاه لاندا گرگان دکتر بهارلوئی اكبر 2244990 گرگان ولیعصر مجتمع رضا
آزمایشگاه لقمان آق قلا دکتر اکبری رویا 5284 آق قلا آق قلاامام جنوبی
آزمایشگاه مجتبی عقیلی نزاد 7237 گرگان عدالت 11
آزمایشگاه محمد بینا 5070 علی آباد چهارراه جنگلده
آزمایشگاه مرکز بهداشت گرگان 4429645 گرگان جنب كلانتری 2
آزمایشگاه مهر گنبد دکتر رجبی محمدحسن 28686 گنبد چهارراه دارائی
امیر پروازیان بندرترکمن خ جمهوری -چ اسپریس
بیتا صفائی گرگان عدالت 7
حسین ناصح علی آباد علی آباد
درمانگاه موسی بن جعفر 2183034 گرگان گرگان
شبکه بهداشت بندرترکمن 2171 بندرترکمن بندرتركمن
شبكه بهداشت گالیكش گالیکش گالیكش
شبكه بهداشت گمیشان گمیشان گمیشان
شبكه بهداشت مراوه تپه مراوه تپه مراوه تپه
محمد علی قاضی مقدم (بیوشیمی) فاضل آباد فاضل آباد رضوان 29
آزمایشگاه بیمارستان 5 آذر 0171-2220561-5 گرگان خیابان 5آذر
آزمایشگاه بیمارستان 560 ارتش 2229595 گرگان پیچ ستاد
آزمایشگاه بیمارستان آق قلا 1735226765 آق قلا آق قلا
آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی 0173-4223091 بندرترکمن انتهای بلوار شهید ارخی
آزمایشگاه بیمارستان امام رضا خان ببین 2610 خان ببین خان ببین-جاده اصلی
آزمایشگاه بیمارستان بسكی 5554444 گنبد گنبد
آزمایشگاه بیمارستان حکیم جرجانی 4424888 گرگان میدان بسیج
آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا 3334661 گنبد كمربندی
آزمایشگاه بیمارستان رسول اكرم 4247990 کلاله بیمارستان كلاله
آزمایشگاه بیمارستان شهدا گنبد 31675 – 0172-3338200 گنبد امام خمینی جنوبی
آزمایشگاه بیمارستان شهدا بندرگز 0173-3725056 بندرگز خیابان امام جعفر صادق – روبروی هلال احمر
آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا مینودشت 21540 مینودشت مینودشت-جنب شبكه
آزمایشگاه بیمارستان فلسفی گرگان 2222714 – 2222882 گرگان سرخواجه
آزمایشگاه بیمارستان مسعود 2221276 گرگان خ-گرگانپارس-خ-مسعود
آزمایشگاه بیمارستان موسوی گرگان عدالت11
بیمارستان بقیه اله اعظم علی آباد علی اباد
مركزجراحی محدودكاپری گرگان خ-ولیعصر